Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 07:34

Cỗ đã bày
rượu đã sắp
ta ngồi đợi bạn
mây trôi
           chiều
                      xuống
                                    vội

Đợi
ly rượu chát trên tay
ánh trăng len qua cửa

Nhắp
      một câu thơ
                          say...


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006