Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2016 20:51

Ta làm ngôi sao lạc
Chông chênh giữa các thiên hà
Thần mặt trăng bảo ta:
- Hãy nhún nhường làm đẹp mọi nhẽ
Thần mặt trời lại nhắc
- Hãy thiêu đốt vạn vật thành tro!
Nếu người muốn trị vì tất cả!
Ta chẳng ưa uy quyền
Cũng chẳng ưa nhún nhường an phận!
Ta làm ngôi sao lạc
Ta đi, giữa các thiên hà


Nguồn: Trần Đình Nhân, Vàng thu (thơ), NXB Văn học, 1997