Rất có thể lần đầu, sẽ là lần cuối
dừng chân Sa Vĩ ngắm chiều mưa
hư ảo quá! Giữa miền quan ải
tôi thầm nghe hồn đất gọi tên mình

Tôi đã đi suốt dải miền Trung
ngẫm câu thơ “Gió Lào quạt lửa
đất nước dặm dài ở đâu cũng gặp
biển mặn mòi như thể lẫn trong nhau

Từ Trà Cổ ngóng về Đất Mũi
rừng đước, rừng dương bợt
                                       đầu gió thổi
tôi nhắc mãi câu thơ thành điệp khúc
Đất nước mình đâu cũng biển quê hương


Sa Vĩ tháng 3-1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]