Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/04/2015 22:50, số lượt xem: 258

Khéo vu trời già gian bấy nhẽ,
Còn trách chi mà thế thế thời thời.
Khi đắc thế chuyện công danh có kém ai!
Cớ gì còn đoạ đày chìm nổi mãi?