Thôi đành nhé bạn ban sơ
Tình chung xẻ múi dại khờ chia chung
Lỡ chân chẳng bước theo cùng
Vụng tay mới để đàn chùng phím dây

Thôi đành bạn đó tôi đây
Pháo hồng đỏ lối treo đầy đèn hoa
Bên sông đám cuới người ta
Bạn giờ áo gấm, áo hoa thêu hồng

Rước dâu về một bến sông
Tôi nhìn theo quá đau lòng bạn ơi!
Nói gì thôi cũng chồng người
Phận tôi nên khóc hay cười vu vơ

Thôi đành khâu lại vần thơ
Mà bao năm tháng vẫn ngờ vấn vương
Tôi ôm gối chiếc đêm trường
Bạn ôm gối mộng yêu thương cạnh nàng

Tôi đâu có đến muộn màng
Bạn sao nở để lỡ làng trao nhau.


19/11/2006