Nụ hôn đầu,
mối tình đầu,
Em mang kỷ niệm
qua cầu vấn vương.
Tháng năm
cách biệt người thương,
Vẫn mơ hơi ấm
yêu đương thuở nào.

Nụ hôn đầu,
giấc ngọt ngào,
Mối tình đầu
dẫu chìm vào hư không.
Em như chim đậu cành cong
Ngày ôm nỗi nhớ - đêm hong nỗi buồn

Chợt thèm lần nữa mùi hương
Thơm môi thuốc lá,
lời thương thầm thì,
Tay em xiết
tay người ghì
Tim run lỗi nhịp
hồn thì trên mây

Giờ xa hẳn
mộng ước gầy
Cố vun đắp
hạnh phúc đầy bên ai
Vẫn mơ gặp lại vòng tay
Vẫn khao khát với những ngày mình yêu.


23/4/2008