Lục

Anh lục tung hoa phượng
Để tìm dáng hình em
Lục tung bằng lăng tím
Để đòi lại con tim
Chỉ một màu tím rịm
Biết em đâu mà tìm...Ha..ha… !


<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]