Đành thôi chỉ một tôi ngồi
Chúc mừng tôi một vài lời dễ thương
Không hoa thắm với bạn đường
Tiệc không trà bánh, chuyện thường mỗi năm

Nhanh thật! mình giờ hai nhăm
Vẫn mơ lứa tuổi trăng rằm hôm xưa
Niềm vui thiếu, nỗi buồn thừa
Tuổi càng chồng tuổi giận chưa hở mình?

Vẫn yêu như đứa thất tình
Và yêu hơn nữa thơ mình... mình si
Tháng năm ngoảnh lại được gì
Thân nơi phố thị hồn thì thôn quê

Đành thôi nửa tình, nửa mê
Thực tại tôi vẫn bộn bề áo cơm
Cảm ơn đời, xin cảm ơn
...Cha mẹ và cả cội nguồn cưu mang

Nỗi buồn xin lật sang trang
Cười lên chớ, kẻo lệ tràn...biết không?
Tự tay thắp ngọn nến hồng
Tôi ngồi chúc tụng mùa đông riêng mình.


27/8/2008