15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm Tuyền (70 bài)
- Quang Huy (14 bài)
- Võ Văn Trực (67 bài)
- Nguyễn Đình Toàn (7 bài)
- Đặng Trường Giang (135 bài)
Tạo ngày 08/11/2015 18:39 bởi tôn tiền tử
Trưòng Anh sinh năm 1936 trong một gia đình nhà nông nghèo tại Hố Hoằng, làng Rạch Sơn, Gò Dầu Hạ, Tây Ninh. Mẹ mất sớm, ông lớn lên với người kế mẫu mà tình mẫu tử của bà đối với ông không khác mẹ ruột. Thuở nhỏ, ông là một trong những học sinh giỏi của trường Gò Dầu, văn hay chữ tốt. Chính tại trường này, ông đã quen người sau thành người bạn đời của ông. Trường Anh là tên ghép của tên ông và người bạn đời ấy.

Trường Anh xuất thân là nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, ông về dạy tại Trường trung học Tây Ninh vào khoảng 1958-1959. Sau đó vì bất đồng ý kiến với cấp trên, ông bị đổi đi Bình Long, rồi một thời gian sau mới xin được về phục vụ tại Trường trung học Hiếu Thiện, Gò Dầu Hạ, quê hương ông. Sau 1975, ông còn được giữ lại phục vụ trong ngành giáo dục một thời gian rồi xin nghỉ hưu về sống thanh bần với ruộng vườn cùng bầu rượu và túi thơ. Ông mất vào tháng 11 năm 2005.

Ông đã xuất bản tập thơ Mưa đêm nay vào tháng 5 năm 1964, Vũ Hoàng Chương đề tựa.