Hồi còn với uyên ương kết bạn
Nơi cửa son kẻ tán người khen
Nay uyên ương hết làm quen
Khách xưa có gặp cũng quên hỏi chào

tửu tận tình do tại