Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 18:16

春思其二

井上梧桐是妾移,
夜來花發最高枝。
若教不向深閨種,
春過門前爭得知。

 

Xuân tứ kỳ 2

Tỉnh thượng ngô đồng thị thiếp di,
Dạ lai hoa phát tối cao chi.
Nhược giao bất hướng thâm khuê chủng,
Xuân quá môn tiền tranh đắc tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì thiếp chuyển ngô đồng bên giếng
Đêm về hoa nở quyện cành cao
Nếu như không bứng trồng u viện
Xuân qua thềm mà thiếp biết đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên giếng ngô đồng do thiếp chuyển
Đêm nở hoa lên đến cành cao
Phòng the trồng chẳng hướng vào
Xuân về trước cửa làm sao thiếp lường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời