Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 02:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/02/2009 03:06

送盧舉使河源

故人行役向邊州,
匹馬今朝不少留。
長路關山何日盡,
滿堂絲竹為君愁。

 

Tống Lư Cử sứ Hà Nguyên

Cố nhân hành dịch hướng biên châu,
Thất mã kim triêu bất thiểu lưu.
Trường lộ quan sơn hà nhật tận,
Mãn đường ty trúc vị quân sầu.

 

Dịch nghĩa

Bạn thân phải đi công tác miền biên ải sáng nay,
Chuyến đi không được chậm trễ.
Đường xa qua bao rừng núi, biết ngày nào mới tới nơi?
Vì ông mà tiếng đàn sáo đượm vẻ buồn.


Hà Nguyên là đầu nguồn sông Hoàng, nay là từ Ngân Xuyên tỉnh Ninh Hạ cho tới Lan Châu tỉnh Cam Túc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cố nhân đi sứ đất biên châu
Ngựa lẻ mai này chẳng đợi nhau
Non ải đường dài ngày nao hết
Khắp nhà đàn sáo vị anh sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn thân công du miền biên ải
Sáng hôm nay lệnh phải đi ngay
Đường qua bao núi rừng dài
Sáo đàn yến tiệc vì ai đượm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bạn đi trạm dịch chốn biên cương
Vó ngựa sớm nay chẳng chút dừng
Quan tái dặm dài bao giờ đến
Khắp nhà nhạc tiễn vị ai thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bạn thân công tác sáng nay
Ra miền biên ải, đi ngay, lệnh rồi
Đường xa bao núi bao đồi
Biết ngày nào tới, hỡi ôi, ngày nào
Vì ông, đàn sáo nao nao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi sứ bạn thân miền ải biên,
Không nên chậm trễ phải đi liền.
Đường xa rừng núi ngày nào tới,
Đàn sáo vì ông buồn đượm phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn thân công tác miền biên,
Chuyến đi phải được đi liền ải ngay.
Đường xa rừng núi bao ngày?
Vì ông mà tiếng sáo hay đượm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời