早梅

一樹寒梅白玉條,
迥臨村路傍溪橋。
不知近水花先發,
疑是經冬雪未銷。

 

Tảo mai

Nhất thụ hàn mai bạch ngọc điều,
Quýnh lâm thôn lộ bạng khê kiều.
Bất tri cận thuỷ hoa tiên phát,
Nghi thị kinh đông tuyết vị tiêu.

 

Dịch nghĩa

Một cây mai lạnh nở hoa trên cành trắng đẹp như ngọc,
Từ xa đã thấy bên đường làng, cạnh nhịp cầu nhỏ bên suối.
Đâu có biết là vì gần nước mai nở sớm,
Nên cho đó là tuyết mùa đông đọng trên cành chưa tan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mai lạnh nở hoa xinh như ngọc
Bên đường xa ngay góc suối cầu
Gần nguồn nở sớm hay đâu
Nỡ nghi tuyết đọng cành đầu chưa tan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Một cây mai lạnh ngọc trắng cành
Đường thôn cầu nhỏ cạnh suối xanh
Chẳng hay gần nước hoa nở sớm
Ngỡ tuyết qua đông vẫn bám quanh.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mai lạnh một cây cành ngọc trắng
Xa trông ngõ xóm cầu khe quanh
Biết đâu gần nước hoa đơm trước
Vẫn ngỡ đông qua tuyết chửa tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cây mai lạnh, trên cành hoa nở
Trắng như bông đẹp tợ ngọc ngà
Bên đường làng thấy từ xa
Cạnh cây cầu nhỏ bắc qua suối này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mai lạnh đẹp hoa ngọc trắng cành,
Từ xa đã thấy cạnh dòng xanh.
Nước gần đâu biết mai hoa sớm,
Ngỡ tuyết trên cành chưa rã nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mai lạnh hoa đẹp trắng cành,
Đường thôn xa thấy suối xanh bên cầu.
Gần nước mai sớm biết đâu,
Nên cho là tuyết đông đầu chưa tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mai lạnh cánh hoa dường ngọc trắng
Đường thôn xa mấy cạnh cầu khe
Biết đâu bên nước hoa mau nở
Ngỡ tuyết đông tàn đọng lại kia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời