題長安主人壁

世人結交須黃金,
黃金不多交不深。
縱令然諾暫相許,
終是悠悠行路心。

 

Đề Trường An chủ nhân bích

Thế nhân kết giao tu hoàng kim,
Hoàng kim bất đa giao bất thâm.
Túng lệnh nhiên nặc tạm tương hứa,
Chung thị du du hành lộ tâm.

 

Dịch nghĩa

Người đời kết thân nhau bằng tiền bạc
Tiền không nhiều, chơi chẳng thân
Ví như có tạm thời hứa hẹn điều gì với nhau
Chẳng qua cũng viển vông như lòng khách qua đường mà thôi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đời kết giao nhau cũng bởi tiền
Ít tiền, thân thiết chẳng lâu bền
Dù cho tạm hứa gì đi nữa
Cũng chuyện tầm phào, khách dễ quên


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Người đời lắm bạc mới thân nhau
Có ít bạc tiền bạn chẳng lâu.
Ví thử tạm thời cùng hứa hẹn
Rồi như lòng khách nghĩ đâu đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Người đời giao kết bỡi tiền thôi,
Ít tiền, tình nghĩa cũng nhạt rồi.
Có lúc tạm thời cùng hứa hẹn,
Chỉ là, trên lộ tiếng đãi bôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Người đời giao kết vì tiền,
Ít tiền tình nghĩa có bền được đâu.
Dù khi hứa hẹn cùng nhau,
Chung quy cũng chỉ mấy câu dọc đường.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Người đời giao kết bởi tiền tài,
Tiền đã không nhiều, tình ắt phai.
Ví thử cùng trao lời hẹn ước,
Qua đường lòng dạ những ai ai...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người đời thân thiết bởi tiền,
Không nhiều vàng bạc, tình liền bớt thân.
Ví dù hứa hẹn ân cần,
Chỉ là hứa hão của dân đì đường...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đời qua lại bạc tiền
Bạc tiền không lắm thì liền sơ thôi
Đôi khi lỡ hứa tạm thời
Cuối cùng cũng chỉ như lời người dưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đời giao kết bởi tiền
Hết tiền tình dễ giữ bền được sao
Ví dầu son sắt hứa nhau
Cầm bằng lời khách nói chơi qua đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Người đời kết bạn phải nhiều vàng
Vàng nếu không nhiều bạn cũng thường
Hứa hẹn tạm khi ừ khất khéo
Thờ ơ nào khác kẻ đi đường


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời thân thiện bằng tiền,
Không nhiều tiền bạc chẳng bền chơi thân.
Ví như hứa hẹn tạm gần,
Chẳng qua cũng chỉ viển vông qua đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối