Cha - người phu xe già vô tư
bạn cùng con qua năm tháng
cha - mảnh vườn xanh ẩn náu
đợi mình con tung tăng

Cha - cây thông rừng hiên ngang
chắn cùng con bão tố
cha - bình minh đẫm nắng
ấm chân con đêm trường

Cha - loài chim sơn ca
mỗi ban mai trước cửa phòng con
lánh lót
cha - con cò già siêng học
thức cùng con vở bài

Con đi học xa nhà
(có lần chim quên hót)
con cò già biếng học
(trốn trong vườn lang thang!)

Người phu già cô đơn
chở chiều thinh thinh nắng
cây thông trùm mây trắng
tự không sầu vi vu!

Con đã thuộc bài chưa?
phố phường mưa hay nắng?
bữa cơm chiều có cạn?
bạn con - người Bắc, Nam?

Con đã thuộc bài chưa?
em con giờ đã ngủ
mẹ vẫn ngày hai bữa
(cha vẫn đi làm thêm...)

Này đây tiền cho con
này cũng tiền con nữa
này đây dồn mấy bữa
đợi con về liên hoan!

Tết này con về chưa?
chim sơn ca lại hót
con cò già lại học
người phu già lại vui!


Nguồn: Báo Quảng Nam, ngày 07/09/2014