Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2014 18:54

Thôi thì biết vậy mà thôi
Ai níu được gió ai lôi trăng vàng
Người ta hò gọi đò ngang
Tôi chèo đò dọc lỡ làng người ta


Nguồn: Tôi ấy mà (thơ), Trương Vĩnh Tuấn, NXB Hội nhà văn, 2008