Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 07:14

Mùa hè
Ve lột xác
Một phút
Cái đầu nứt

Ló ra
Bộ ria
Bắt đầu cựa quậy
Nấc một
Nấc hai
Chao ôi!
Toàn thân đau đớn
Gắng!
Gắng!
Ve ra
Cánh trắng như ngà
Thân đỏ như gấc
Ve nằm, ve mệt...

Giờ nổ súng chỉ còn một khắc
Ve ở đây
Còn Phượng ở nơi nào?


Đakpet, 1974

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995