21.50
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 08:10

Gặp em biết mình đã yêu
Tôi yêu không hề do dự
Lạ thật có điều chi đó
Cho tôi hiểu mình thêm sâu

Cái thuở ngồi trên lưng trâu
Thả những cánh diều lơ lửng
Trăng sáng giữa rừng mắc võng
Ở đây dế mèn không kêu

Giặc tan tóc đã bạc đầu
Tôi trở về làng vội vã
Cái cổng làng quê ai phá
Cây đa sân đình đi đâu

Cỏn con mái nhà tranh nghèo
Vươn dài bóng cau còm cõi
Mẹ già lưng còng tất tưởi
Đồng xanh đất cũng bạc màu

Gặp em muộn rồi còn đâu
Cớ chi có điều muốn nói
Tôi đi giữa mùa gặt hái
Trông lên trăng đậu ngang đầu


1978

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995