14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 07:32

Mới xa rẫy vài bữa
Mà nhớ sắn quá chừng
Gặp thằng bạn đồng hương
Nó cho một gùi nặng

Anh thì bàn đem rán
Đứa lại bảo mang xào
Có chàng: Ôi dào
Luộc lên là thượng sách

Trăng rằm vằng vặc
Rừng
Lính
và thơ


1972

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995