Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 16:32

Có lẽ mùa đông đã qua
Nên đào nhà ai nở đỏ
Vậy mà giọt sương trước cửa
Dùng dằng với nắng vàng hoe


1985

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995