Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2014 18:44

Hỏi rừng sao cứ mãi xanh
Hỏi sông sao cứ lượn quanh bãi bờ
Hỏi trăng khi tỏ khi mờ
Hôm qua biển động vật vờ sóng xô
Mải vui quên cả hẹn hò
Quá buồn chẳng nhớ câu thơ thuở nào
Trách rằng đất thấp trời cao
Bao nhiêu hờn giận trút vào thinh không
Người ta trồng cải lấy ngồng
Tôi về dựng cái cầu vồng đón mưa
Ở sao cho thế gian vừa
Thinh không gõ mõ vào chùa tu thân


Nguồn: Tôi ấy mà (thơ), Trương Vĩnh Tuấn, NXB Hội nhà văn, 2008