Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 16:22

Thêm một lần lá đỏ bàng ơi
Ta khách lạ, xin hỏi bàng đôi chút
Ai buồn, ai vui

Thêm một lần lá đỏ bàng ơi
Năm tháng qua đứng làm minh chứng
Biết gì bàng ơi

Thêm một lần lá đỏ rồi rơi
Cơn gió thổi, gom vào góc phố
Ôi lá bàng đỏ

Khuya lắm chị lao công đến đó
Xạc xào chiếc lá bàng góc phố
Cái chổi rất dài

Người ta mang chiếc lá đi khỏi nơi đây
Đêm đông lạnh, vẫn cây bàng trước cửa
Tán xanh đâu rồi

Vẫn còn bàng dù chỉ khẳng khiu thôi
Còn ta đó đến với bàng tư lự


Cuối 1984

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995