Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2014 18:50

Bây giờ lành ít dữ nhiều
Dẫu bao nhiêu có bao nhiêu đâu mà
Tưởng gần mà lại hoá xa
ĐUng đưa đon đả ngộ ra chợ trời
Ta về kiếm cái áo tơi
Mon nang che mặt làm người cổ xưa


Nguồn: Tôi ấy mà (thơ), Trương Vĩnh Tuấn, NXB Hội nhà văn, 2008