Tôi nhớ mây quê tôi
Có khi hình chiếc cống
Dòng thu như trăng sáng
Theo miệng cống trôi xuôi

Tôi nhớ mây quê tôi
Khi như thuyền Ba Giáp
Ánh sáng làm dây buộc
Kéo đi khắp chân trời

Tôi nhớ mây quê tôi
Càng nhớ nàng nhớ mãi
Ước gì gió đông thổi
Đưa nàng đến bên tôi

Sẽ nói cho nhau hay
Chuyện mùa màng, mưa gió
Đời như mây rực rỡ
Bằng lời tôi và mây...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)