Gió mưa bay xanh ngát rừng dừa
Mõ gỗ trong rừng vang tiếng nhạc
Bà cụ cưỡi bò thoáng hiện ra
Theo sau cụ, đàn bò hợp tác

Chiếc áo tơi lá dừa cụ mặc
Nón đội đầu, cái chóp cao cao
Chuỗi hoa trường xuân đeo trước ngực
Như khăn tơ đỏ rực sắc màu

Ngửng đầu hát bài ca miền núi
Tiếng gió mưa rơi, bỗng chốc ngừng
Cụ tuy già lão thân còm cõi
Vẫn có con tim kẻ mục đồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)