Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Giang Yêm (3 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2014 15:23 bởi tôn tiền tử
Trương Văn Cơ 張文姬 là vợ của văn học gia nước Tống đời Nam Bắc triều Bão Chiếu 鮑照, thơ còn 4 bài.