Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:37

Quay hướng nào
     cũng chạm nắng chạm gió
quay hướng nào
      cũng chạm cỏ chạm hoa
chạm tiếng chim
          ca ríu ran trong lá
chạm bềnh bồng mây
          trắng xoá như bông
chạm thinh không
        trong trẻo mênh mông
không gian ấy
           mình tôi...
                   ngồi khóc.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009