Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:38

Lệch vai lưng túi thơ tôi
mang đi bán dạo
      chợ đời nắng chang

Đáng chưa! hỡi kiếp đa đoan
sương lam gió chướng
       sớm hoen tóc nhàu

Ly đời uống cạn đã lâu
vẫn say nghiêng ngửa
          vẫn sầu đầy vơi

Ôm thơ bán dạo khắp nơi
không bàn tay vẫy
         đón mời nửa câu

Chợ đời rộng hẹp nông sâu
bày chi thơ thẩn
        thêm đau nỗi mình.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009