Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 21:20

聞笛

岧嶢試一臨,
虜騎附城陰。
不辨風塵色,
安知天地心。
營開邊月近,
戰苦陣雲深。
旦夕更樓上,
遙聞橫笛音。

 

Văn địch

Thiều nghiêu thí nhất lâm,
Lỗ kỵ phụ thành âm.
Bất biện phong trần sắc,
An tri thiên địa tâm.
Dinh khai biên nguyệt cận,
Chiến khổ trận vân thâm.
Đán tịch canh lâu thượng,
Dao văn hoành địch âm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Lên cao nhìn khắp chiến trường
Ầm ầm trống giặc thúc vang quanh thành
Sá gì một lũ hôi tanh
Cơ trời vận chuyển tử sinh khinh thường
Ải xa trăng lạnh mờ sương
Mây sầu binh lửa khói vương cuối trời
Ngày tàn chiến trận dõi soi
Ngang trời sáo vẳng ngậm ngùi thương quân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lên cao ngó xuống đây,
Quân giặc bám thành vây.
Gió bụi màu không rõ,
Đất trời lòng há hay !
Cửa banh trăng ải rọi,
Trận khổ mây mù bay.
Sớm tối thường lên gác,
Xa nghe sáo vẳng hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lầu cao một lần nhìn xuống
Kỵ binh thù vây hướng bắc thành
Không màng tình thế bấp bênh
Vững tin vào ý trời nghiêng phía mình
Trăng biên địa trên thành vừa mọc
Chiến khổ vì mây thấp lại dầy
Lầu canh văng vẳng đêm ngày
Tiếng ai thổi sáo âm bay não nùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên cao soi xét xuống đây,
Kỵ binh quân giặc bám vây bắc thành.
Không rõ màu gió bụi trần,
Đất trời lòng luôn xoay vần sao hay.
Cửa mở trăng ải rọi bày,
Trận chiến khổ sở mây bay mù trời.
Sớm tối thường lên gác ngồi,
Ngang trời nghe sáo từng hồi xa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời