Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2008 20:38

漢苑行

回雁高飛太液池,
新花低發上林枝。
年光到處皆堪賞,
春色人閒總不知。

 

Hán uyển hành

Hồi nhạn cao phi Thái Dịch trì,
Tân hoa đê phát Thượng Lâm chi.
Niên quang đáo xứ giai kham thưởng,
Xuân sắc nhân gian tổng bất tri.

 

Dịch nghĩa

Nhạn về bay lượn trên ao Thái Dịch
Bông hoa đầu tiên nở ở cành thấp trong vườn Thượng Lâm
Quang cảnh trong năm đều đến ngắm, ở mọi nơi
Nhưng vẻ xuân tươi, người đời đều không thấy

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thái Dịch, ao trong, nhạn liệng cao
Thượng Lâm, cành thấp nở hoa đầu
Tía hồng, đây đó đều xem kỹ
Xuân sắc, người đời chẳng thấy đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bên hồ Thái Dịch nhạn cao qua,
Hoa mới Thượng Lâm nở nhánh sà.
Đây đó niên quang đều thưởng thức,
Nhân gian, xuân sắc biết chăng là !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhạn về ao Thái Dịch xưa,
Thượng Lâm thấp thoáng hoa vừa nở tươi.
Niên hoa hưởng được nơi nơi,
Vẻ xuân thì cả cõi người không hay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thái Dịch trời cao nhạn liệng xa,
Thượng lâm cành thấp mới đơm hoa.
Niên quang mọi chốn nên xem tới,
Xuân sắc người đời chẳng biết qua!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái Dịch lưa thưa cánh nhạn bay
Thượng Lâm hoa nở vẻ xuân say
Cảnh xuân đáng để người chung hưởng
Mà cõi  nhân gian chẳng kẻ hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn bay về lượn trên ao Thái Dịch
Hoa nở rôì trên cành thấp Thượng Lâm
Đi khắp nơi thưởng thức suốt cả năm
Vẻ xuân đẹp thế nhân chưa hiểu hết

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Dịch Trì chiếc nhạn cao bay
Vườn đua hoa nở cành cây la đà
Niên quang khắp chốn lân la
Sắc xuân thiên hạ ai là biết đâu


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ao tiên in bóng nhạn tà
Rừng cao cành thấp mấy hoa cũng màu
Chơi xuân nào thiếu đâu đâu
Này xuân vườn cấm dễ hầu ai hay


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời