昔雙雙

城上層樓天邊路,
殘照裡、平蕪綠樹。
傷遠更惜春暮,
有人還在高高處。

斷夢歸雲經日去,
無計使、哀弦寄語。
相望恨不相遇,
倚橋臨水誰家住。

 

Tích song song

Thành thượng tằng lâu thiên biên lộ,
Tàn chiếu lý, bình vu lục thụ.
Thương viễn cánh tích xuân mộ,
Hữu nhân hoàn tại cao cao xứ.

Đoạn mộng quy vân kinh nhật khứ,
Vô kế sử, ai huyền ký ngữ.
Tương vọng hận bất tương ngộ,
Ỷ kiều lâm thuỷ thuỳ gia trú.

 

Dịch nghĩa

Trên thành, lầu cao xa ngóng đường nơi cuối chân trời.
Trong ánh chiều tàn, bình nguyên phẳng lặng, cây cỏ xanh tốt.
Xa cách lâu, tiếc xuân đã sắp qua hết,
Có người vẫn ở trên cao ngóng đợi.

Mộng đứt, mây bay đi mất, ngày tháng trôi qua.
Không cách nào, mượn dây đàn gửi lòng sầu.
Từ xa cùng ngóng về nhau mà hận không thể gặp,
Tựa cầu, tới bến sông, mà không biết ở nhà nào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mờ mịt cuối trời, trên thành dõi.
Trong bóng xế, xanh xanh cây cối.
Xa cách tiếc xuân qua vội,
Lầu cao người vẫn hoài trông đợi.

Mộng đứt mây trôi, từng ngày nối.
Không cách mượn, dây đàn nhắn gửi.
Cùng ngóng, dễ đâu tương hội.
Tựa cầu, tới suối, nào hay lối.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Diệp Y Như

Lầu gác ấy xa xăm đường ấy.
Ánh xế qua những khoảng ngàn xanh.
Thương nhau luống tiếc ngày xuân,
Có người còn lại muôn phần thành cao.

Thôi giấc mộng mây đi ngày biệt.
Mà cớ sao khôn mượn cung sầu.
Ngóng ai gặp gỡ là đâu,
Chốn nào cách trở tựa cầu nước trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời