15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Nhất tùng hoa (1)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 13:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 07:03

一叢花

傷高懷遠幾時窮,
無物似情濃。
離愁正引千絲亂,
更東陌飛絮濛濛,
嘶騎漸遠,
徵塵不斷,
何處認郎蹤。

雙鴛池沼水溶溶,
南陌小橈通,
梯橫畫閣黃昏後,
又還是斜月簾櫳。
沈恨細思,
不如桃杏,
猶解嫁東風。

 

Nhất tùng hoa

Thương cao hoài viễn kỷ thời cùng,
Vô vật tự tình nùng.
Ly sầu chính dẫn thiên ty loạn,
Cánh đông mạch phi nhứ mông mông,
Tê kỵ tiệm viễn,
Chinh trần bất đoạn,
Hà xứ nhận lang tông.

Song uyên trì chiểu thuỷ dung dung,
Nam bắc tiểu kiêu thông,
Thê hoành hoạ các hoàng hôn hậu,
Hựu hoàn thị tà nguyệt liêm lung.
Trầm hận tế tư,
Bất như đào hạnh,
Do giải giá đông phong.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cao thương xa nhớ biết bao cùng,
Không vật tình nồng.
Ly sầu vương vấn tơ lòng rối,
Lại bờ sông tơ liễu lòng thòng,
Ngựa hý xa dần,
Bụi hồng gió cuốn,
Nào chỗ nhận lang tông.

Uyên ương hồ rộng nước mênh mông,
Nam Bắc mái chèo thông,
Thang ngang hoạ các tà dương rọi,
Lại đêm tới trăng chếch rèm song.
Thầm hận suy tư,
Không bằng đào hạnh,
Còn biết gã đông phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lầu cao trông ngóng mấy cho cùng,
Chi sánh tấm tình chung.
Li sầu khiến rối muôn tơ liễu,
Mịt mù bay, hoa rụng đường đông.
Ngựa hý dần xa,
Dấu chàng nào thấy,
Chẳng dứt bụi bay hồng!

Đôi uyên ao nhỏ nước mênh mông;
Nam bắc mái chèo thông.
Vứt thang gác vẽ sau chiều tối,
Lại là khi, trăng rọi rèm song.
Ôm hận nghĩ suy,
Chẳng bằng đào hạnh,
Còn được gả đông phong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời