節婦吟

君知妾有夫,
贈妾雙明珠。
感君纏綿意,
繫在紅羅襦。
妾家高樓連苑起,
良人執戟明光裡。
知君用心如日月,
事夫誓擬同生死。
還君明珠雙淚垂,
恨不相逢未嫁時。

 

Tiết phụ ngâm

Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,
Hận bất tương phùng vị giá thì.

 

Dịch nghĩa

Chàng biết em đã có chồng
Tặng em đôi hạt châu sáng
Cảm động trước tình đeo đẳng của chàng
Em buộc vào áo lụa hồng
Nhà em có lầu cao bên vườn hoa
Chồng em cầm kích túc trực trong điện Minh Quang
Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng
(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồng
Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng
Ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.


Sách Dung Trai tam bút chép rằng: Trương Tịch làm việc tại mạc phủ, viên soái đất Vận là Lý Sư Cổ cho người mang lễ vật đến mời ông tới giúp việc. Ông khước từ và làm bài Tiết phụ ngâm gửi lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chàng hay thiếp đã có chồng
Còn trao cho cặp ngọc hồng làm chi
Tình chàng đâu dễ quên đi
Buộc vào yếm thắm đêm ngày vấn vưong
Vườn vua nhà thiếp kề bên
Chồng em chấp kích ở đền Minh Quang
Biết chàng lòng tựa trăng vàng
Thờ chồng xin vẹn lời nguyền thuỷ chung
Trả chàng đôi ngọc lệ rưng
Hận sao khi lúc chưa chồng chẳng quen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chàng hay thiếp đã có chồng
Minh châu tặng thiếp tỏ lòng đôi viên
Cảm chàng ý hậu triền miên
Ngọc này thiếp buộc đeo bên khăn điều
Thiếp nhà vườn uyển sát đầu
Phu quân cầm kích sáng chiều hoàng cung
Lòng chàng nhật nguyệt sáng trong
Theo chồng sinh tử một lòng thuỷ chung
Minh châu trả lại lệ ròng
Hận không gặp lúc chưa chồng biết đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Biết rằng thiếp đã có chồng
Chàng còn gởi tặng đôi vòng Minh Châu
Cảm lòng tình ấy gởi trao
Mang trong chiếc áo lót màu cánh sen
Vườn hoa nhà thiếp kề bên
Chồng thì cầm kích dựa đền Minh Quang
Như trăng thiếp biết lòng chàng
Nhưng thiếp không thể phụ phàng nghĩa xưa
Trả ngọc lệ ướt như mưa
Tiếc sao chẳng gặp ngày chưa lấy chồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em có chồng hẳn chàng đã biết
Còn tặng em ngọc bích sáng ngời
Cảm chàng theo đuổi không rời
Em đeo vào dài áo dài hồng tươi
Nhà em có lầu nơi vườn đẹp
Chồng em cầm kích gác Minh Quang
Lòng chàng sáng tựa trời trăng
Nhưng em thề sống với chồng dài lâu
Trả châu, nước mắt tuôn trào
Hận rằng nay mới gặp nhau trễ rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng ơi em có chồng rồi
Sao chàng còn tặng một đôi ngọc lành.
Vấn vương tình ý sao đành,
Em đeo ngọc sáng bên mành lụa trong.
Lầu cao vườn ngự bên song,
Chồng em chấp kích Minh Quang điện vàng,
Sáng trong thiếp biết lòng chàng.
Phu thê tình nghĩa chẳng màng lợi danh,
Trả châu dòng lệ chảy quanh,
Hận lòng không gặp khi còn xuân xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Lâm

Chàng biết thiếp tiền duyên đã trái
Hạt châu này ái ngại đưa sang
Cảm lòng quân tử đa mang
Bởi chưng khăn áo dịu dàng cho nên
Nhà thiếp vốn “cao liên uyển khỉ”
Người lương nhân Minh Lý cầm gươm
Lòng chàng soi xét xin cam
Phu thê nghĩa trọng biết làm sao đây
Trao hạt châu đôi hàng lã chã
Hận rằng không gặp thuở ngây thơ
Ông Tơ sao khéo hững hờ
Xe tơ sao đến bây giờ mới xe?


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chàng hay thiếp có chồng
Tặng thiếp đôi ngọc trong
Cảm lòng chàng quyến luyến
Đeo trong áo lót hồng
Em ở lầu cao vườn lớn bên
Chồng em mang kích gác trong đền
Biết chàng tình sáng trong như nguyệt
Nhưng nguyện giữ lòng trọn thủy chung
Gạt lệ trả chàng đôi ngọc quý
Hận sao chẳng gặp lúc còn không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chàng hay thiếp đã có chồng
Còn đem tặng thiếp đôi vòng minh châu
Cảm chàng tình nghĩa đậm sâu
Em đeo trong áo lót màu hồng sen
Nhà em lầu đẹp vườn bên
Chồng em mang kích gác đền Minh Quang
Biết chàng lòng sáng như gương
Thờ chồng nguyện giữ trọn đường tử sinh
Lệ trào trả ngọc lại anh
Sao không gặp lúc xuân tình chưa trao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]