與賈島閑遊

水北原南草色新,
雪消風暖不生塵。
城中車馬應無數,
能解閑行有幾人。

 

Dữ Giả Đảo nhàn du

Thuỷ bắc nguyên nam thảo sắc tân,
Tuyết tiêu phong noãn bất sinh trần.
Thành trung xa mã ưng vô số,
Năng giải nhàn hành hữu kỷ nhân.

 

Dịch nghĩa

Trên những bờ sông miền bắc, hay trên những thảo nguyên phương nam,
Tuyết tan, gió ấm, chẳng dính tí bụi nào.
Trong thành ngựa xe nhiều không kể xiết,
Biết tìm thú vui trong việc đi chơi nhàn nhã đâu có mấy ai.


Giả Đảo ít hơn tác giả khoảng mươi tuổi, nhưng tính ông vốn thích giao du với thi nhân. Ngoài Trương Tịch, ông còn hay gặp gỡ Hàn Dũ, Mạnh Giao, Diêu Hợp.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suốt bắc nam ngắm làn cỏ biếc
Bạn thanh tao gió tuyết mới tan
Trong thành xe ngựa lan tràn
Rong chơi biết cách hưởng nhàn mấy ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông bắc bờ nam tươi sắc cỏ
Tuyết tan gió ấm bụi nào pha
Ngựa xe tấp nập đầy thành nhỉ
Nhàn nhã vui chơi mấy kẻ a!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ bắc, đồng nam cỏ mới lan,
Tuyết tan, gió ấm, bụi không mang.
Trong thành xe ngựa nhiều vô kể,
Tìm thú vui chơi chẳng mấy chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời