Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (102 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/12/2015 14:18 bởi tôn tiền tử
Trương Tập 張輯 tự Tông Thuỵ 宗瑞, không rõ năm sinh và mất, người Bà Dương, Giang Tây đời Nam Tống.