Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 02:11

陸勝宅秋暮雨中探韻同作

同人永日自相將,
深竹閒園偶辟疆。
已被秋風教憶鱠,
更聞寒雨勸飛觴。
歸心莫問三江水,
旅服徒沾九日霜。
醉裡欲尋騎馬路,
蕭條幾處有垂楊。

 

Lục Thắng trạch thu mộ vũ trung thám vận đồng tác

Đồng nhân vĩnh nhật tự tương tương,
Thâm trúc nhàn viên ngẫu Tịch Cương.
Dĩ bị thu phong giao ức khoái,
Cánh văn hàn vũ khuyến phi trường.
Quy tâm mạc vấn tam giang thuỷ,
Lữ phục đồ triêm cửu nhật sương.
Tuý lý dục tầm kỵ mã lộ,
Tiêu điều kỷ xứ hữu thuỳ dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cùng ai trọn buổi thoả vấn vương
Trúc thẳm vườn êm gặp Tịch Cương
Đã bị gió thu gây nhớ gỏi
Lại nghe mưa lạnh giục hồ trường
Tam giang chớ hỏi niềm quê cũ
Trùng cửu đầm thân áo khách sương
Tuý luý muốn tìm đường ngựa chạy
Tiêu điều mấy nẻo rũ thuỳ dương


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày dài với bạn thơ cùng làm
Vườn trúc thâm sâu bất chợt nhàn
Vừa thấy gió thu thèm gỏi cá
Lại nghe mưa lạnh gợi ly tràn
Nước Tam Giang nhớ quê đừng hỏi
Sương Cửu Trùng khăn thấm lữ hành
Say những muốn lên đường vó ngựa
Tiêu điều liễu rủ chốn xa xăm.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng người trọn buổi thoả tơ vương,
Vườn trúc sâu nhàn gặp Tịch Cương,
Đã bị gió thu làm nhớ gỏi
Lại nghe mưa lạnh giục ly trường.
Tam giang chớ hỏi về quê cũ,
Trùng cửu dầm sương áo khách thường.
Say quá muốn lên đường ngựa chạy,
Tiêu điều mấy xứ có thuỳ dương.

11.00
Trả lời