Kỷ niệm tình yêu cứ tràn đầy
Cảnh xưa lối cũ vẫn còn đây
Lộc vừng hoa rụng vương trên ghế
Gió cuốn muôn hình tim đắm say


Nguồn: Trương Nam Chi, Quà tặng tình yêu (thơ), NXB Công an nhân dân, 2011