24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2011 22:45

Người từ tiền kiếp bước ra
Gặp trong một thoáng xót xa một đời
Nợ nhau theo nghiệp luân hồi
Tiền duyên đã định trả rồi lại vay

Nợ tình chưa trọn kiếp này
Thì đây người giữ mối dây trùng phùng
Kiếp sau hội ngộ thủy chung
Ta không lạc giữa phù dung cõi trần


Nguồn: Trương Nam Chi, Quà tặng tình yêu (thơ), NXB Công an nhân dân, 2011