夜坐

庭戶無人秋月明,
夜霜欲落氣先清。
梧桐真不甘凋謝,
數葉迎風尚有聲。

 

Dạ toạ

Đình hộ vô nhân thu nguyệt minh,
Dạ sương dục lạc khí tiên thanh.
Ngô đồng chân bất cam điêu tạ,
Sổ diệp nghênh phong thướng hữu thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Vườn không ngập ánh trăng thu,
Sương đêm thấm ướt khí thu trong ngần.
Ngô đồng nào muốn héo tàn,
Xạc xào cành lá đón mừng gió thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nhà vắng người, trăng thu chiếu rạng,
Sương muốn cây mau rụng lá vàng.
Ngô đồng chưa chịu lụi tàn,
Xạc xào đón gió đêm đang chuyển mùa.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà sân vắng người trăng thu sáng
Sương muốn rơi đêm lặng khí thanh
Ngô đồng không chịu suy tàn
Lá còn đón gió phát âm xạc xào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời