Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 17:07

越中贈別

東越相逢幾醉眠,
滿樓明月鏡湖邊。
別離吟斷西陵渡,
楊柳秋風兩岸蟬。

 

Việt trung tặng biệt

Đông Việt tương phùng kỷ tuý miên,
Mãn lâu minh nguyệt Kính Hồ biên.
Biệt ly ngâm đoạn Tây Lăng độ,
Dương liễu thu phong lưỡng ngạn thiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gặp nhau say mấy lần Đông Việt
Kính Hồ loang trăng sáng đầy lầu
Bến Tây Lăng, ly ca ngâm dứt
Ve hai bờ dương liễu gió thu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đông Việt gặp nhau say mấy lần,
Đông Hồ lầu dậy bóng trăng ngần.
Tây Lăng qua bến, ly ca dứt,
Dương liễu gió thu ve réo ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Đông Việt gặp nhau mấy độ say
Kính Hồ loang loáng bóng trăng lay
Qua bến Tây Lăng là cách biệt
Gió thu, bờ liễu tiếng ve đầy

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặp nhau say ngủ đông đất Việt
Trên lầu trăng gần miệt Kính Hồ
Tây Lăng thơ biệt bến đò
Ve kêu dương liễu đôi bờ gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông Việt gặp nhau say  mấy độ
Kính Hồ vằng vặc ánh trăng lầu
Bến Tây ly biệt ca ngâm dứt
Dương liễu hai bờ rộn tiếng thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời