Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:06

漁家

擁棹思悠悠,
更深泛積流。
唯將一星火,
何處宿蘆洲。

 

Ngư gia

Ung trạo tự du du,
Canh thâm phiếm tích lưu.
Duy tương nhất tinh hoả,
Hà xứ túc lô châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ôm mái chèo thuyền trôi dặc dặc
Canh đã khuya nổi giữa cuồng lưu
Theo đốm sao thuyền đi đi mãi
Ngủ nơi nào giữa những bãi lau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ôm chèo lòng nghĩ miên man,
Đêm sâu dằng dặc cứ nhàn nhã trôi.
Mải nhìn theo đốm sao trời,
Trong ngàn lau sậy, đâu nơi neo thuyền?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chèo thuyền mà lan man nghĩ ngợi
Đêm đã khuya, thuyền tới khá dài
Cứ noi theo ánh sao trời
Đêm nay bờ sậy nghỉ nơi nào giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời