Lúc chia tay cùng vin cành liễu
Nay núi sông diệu vợi xa nhau
Nhớ vầng trăng sáng đêm nào
Bên nhau sóng bước trên cầu mười lăm

tửu tận tình do tại