Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lương Thanh Tiêu (4 bài)
- Chu Trung My (1 bài)
- Ngô Ỷ (15 bài)
- Thân Hàm Quang (1 bài)
- Thi Nhuận Chương (19 bài)
Tạo ngày 25/02/2019 16:57 bởi tôn tiền tử
Trương Hoàng Ngôn 張煌言 (1620-1664) là thi nhân cuối đời Minh, tự Huyền Trước 玄著, hiệu Thương Thuỷ 蒼水, tiểu tự A Vân 阿雲, người đất Ngân (nay là huyện Ngân, Chiết Giang). Ông đỗ cử nhân năm Sùng Trinh thứ 15. Sau khi Minh mất, ông dấy quân tại quê hương, kéo dài 19 năm chống Thanh, tới đầu năm Vĩnh Lịch, ông làm Tả thị lang bộ Binh, sau làm Đông các đại học sĩ kiêm Thượng thư bộ binh. Năm Khang Hy thứ 3, nhà Thanh bình định Điền Nam, ông về ẩn cư ở đảo Huyền Áo, Nam Điền (nay ở phía nam Tương Sơn, Chiết Giang) đợi dịp lại dấy quân, không lâu bị bắt, hy sinh ở Hàng Châu. Tác phẩm có Trương Thương Thuỷ tập.