Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 10/09/2018 01:01, số lượt xem: 710
GHA là giang hồ ảo, là cộng đồng ảo dành cho những người yêu thích cổ phong. Thơ này là làm trong những sự kiện, cũng như là kỷ niệm ở tại GHA.