Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:42

發蜀客

風吹魯國人,
飄蕩蜀江濱。
濕地饒蛙黽,
衰年足鬼神。
時清歸去路,
日復病來身。
千萬長堤柳,
從他爛熳春。

 

Phát Thục khách

Phong xuy Lỗ quốc nhân,
Phiêu đãng Thục giang tân.
Thấp địa nhiêu oa mãnh,
Suy niên túc quỷ thần.
Thì thanh quy khứ lộ,
Nhật phục bệnh lai thân.
Thiên vạn trường đê liễu,
Tòng tha lạn mạn xuân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thổi mạnh đưa người nước Lỗ
Bến sông làm Thục khách lưu linh
Đất nhiều ếch nhái sản sinh
Tuổi già trích xứ minh minh quỷ thần
Khi thanh bình bước chân trở lại
Ngày chất chồng thân mãi yếu đau
Vạn ngàn đê liễu xanh màu
Mùa xuân rực rỡ theo sau tạm mừng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió xuân thổi người quê đất Lỗ
Phiêu giạt vào bến xứ Thục đây
Đất bùn lắm ếch nhái thay
Tuổi già suy nhược cầu may quỷ thần
Khi thanh bình sẽ lần đường cũ
Ngày lại ngày thân thể ốm đau
Vạn đê dương liễu xanh màu
Làm xuân rực rỡ giúp nhau đỡ buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời