Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Đường Huyền Tông (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 15:45

馬嵬坡

旌旗不整奈君何,
南去人稀北去多。
塵土已殘香粉豔,
荔枝猶到馬嵬坡。

 

Mã Ngôi pha

Tinh kỳ bất chỉnh nại quân hà,
Nam khứ nhân hy, bắc khứ đa.
Trần thổ dĩ tàn, hương phấn diễm,
Lệ chi do đáo Mã Ngôi pha.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cờ nghiêng ngả lòng quân không chỉnh
Lên bắc nhiều hơn kẻ đi nam
Phấn hương bụi đất phai tàn
Lệ chi còn đến bên đàng Mã Ngôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cờ ngả nghiêng xá gì vua nữa
Bắc người đông, ít kẻ đi nam
Phấn thơm theo cát bụi tan
Mã Ngôi gò nọ vẫn còn vải dâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời