胡渭州

亭亭孤月照行舟,
寂寂長江萬里流。
鄉國不知何處是,
雲山漫漫使人愁。

 

Hồ Vị Châu

Đình đình cô nguyệt chiếu hành chu,
Tịch tịch trường giang vạn lý lưu.
Hương quốc bất tri hà xứ thị,
Vân sơn mạn mạn sử nhân sầu.


Hồ Vị châu cũng là tên bài thơ trong nhạc phủ. Vị Châu bây giờ là Lũng Tây, Cam Túc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cao cao trăng lẻ sáng đò con
Lặng lặng sông dài đẩy dặm muôn
Làng nước chẳng hay đâu đó nhỉ
Núi mây man mác khiến ai buồn


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thuyền đi nhuộm ánh trăng côi
Trường giang muôn dặm lặng trôi rầu rầu
Nào hay làng nước nơi đâu
Núi mây bàng bạc cho sầu lòng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng cô đơn chiếu đò thăm thẳm
Lướt trên sông vạn dặm tịch liêu
Quê nhà tổ quốc nơi đâu
Nuí mây lớp lớp lòng sầu khôn nguôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời