15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 17:05

楊柳枝其二

凝碧池邊斂翠眉,
景陽樓下綰青絲。
那勝妃子朝元閣,
玉手和煙弄一枝。

 

Dương liễu chi kỳ 2

Ngưng bích trì biên liễm thúy mi,
Cảnh Dương lâu hạ quán thanh ti.
Na thăng phi tử Triều Nguyên các,
Ngọc thủ hòa yên lộng nhất chi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời trong ngưng, sắc loan mày biếc
Lầu Cảnh Dương liễu kết tơ xanh
Gác Triều Nguyên hoàng phi mãi miết
Trong sương lam tay ngọc bẽ cành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngưng Bích bên hồ mày biếc thanh,
Cảnh Dương dưới gác rũ tơ xanh.
Triều Nguyên phi tử tươi vui chốc,
Tay ngọc hoà lam động một cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mi biếc thẹn bên ao Ngưng Bích
Lầu Cảnh Dương quấn quít tơ xanh
Gác Triều cao hứng phi nương
Thò tay ngọc bẻ trong sương một cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời