夜遊西湖

月明釣艇載銀壺,
村樹籠寒夜色無。
風迺宜蠶砧力薄,
霜橫鎮國梵燈孤。
百年煙景同今夕,
千里秋光泛一湖。
客遠不知尋海事,
日攜歌管借歡娛。

 

Dạ du Tây Hồ

Nguyệt minh điếu đĩnh tải ngân hồ,
Thôn thụ lung hàn dạ sắc vô.
Phong nãi Nghi Tàm châm lực bạc,
Sương hoành Trấn Quốc phạm đăng cô.
Bách niên yên cảnh đồng kim tịch,
Thiên lý thu quang phiếm nhất hồ.
Khách viễn bất tri tầm hải sự,
Nhật huề ca quản tá hoan ngu.

 

Dịch nghĩa

Đêm trăng sáng thả thuyền câu chở một bình (rượu) bằng bạc,
Lùm cây đầu thôn trong tiết lạnh nhoè đi trong bóng đêm.
Gió đưa thoang thoảng tiếng chày đập vải từ thôn Nghi Tàm đến,
Sương mờ che phủ chùa Trấn Quốc một ngọn lẻ loi.
Trăm năm cảnh mây nước cũng như đêm nay,
Ngàn dặm sắc thu khắp mặt hồ.
Khách chẳng hay biết việc gì tìm kiếm ngoài biển,
Ngày tháng chỉ biết mượn đàn sáo làm thú vui.


Bài thơ này được chép trong Mộng Mai đình thi thảo trong tập sách Hà Thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Thuyền câu hồ bạc đêm thanh,
Bóng đêm nhoà ngọn canh xanh đầu làng.
Tiếng chày đập vải Nghi Tàm,
Sương dăng Trấn Quốc ngọn đèn lắt lay.
Trăm năm nào khác đêm nay,
Trời thu muôn dặm hồ đầy mênh mông.
Chuyện tiên khách chẳng rõ ràng,
Tiêu dao ngày tháng sáo đàn làm vui.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trăng sáng thuyền câu rượi cùng ta
Cây thôn phủ lạnh sắc đêm hoà
Nghi Tàm gió đưa chày đập nhẹ
Trấn Quốc sương giăng Phật đăng xa
Trăm năm phong cảnh nay còn giữ
Nghìn dặm hồ thu ánh trải ra
Khách xa không biết tìm tiên cảnh
Ngày vui dùi dặt mượn đàn ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời