桃花溪

隱隱飛橋隔野煙,
石磯西畔問漁船。
桃花盡日隨流水,
洞在清溪何處邊。

 

Đào hoa khê

Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch ky tây bạn vấn ngư thuyền.
Đào hoa tận nhật tuỳ lưu thuỷ,
Động tại thanh khê hà xứ biên?

 

Dịch nghĩa

Cây cầu thấp thoáng ẩn sau làn khói đồng ngỡ như không có thật,
Đứng ở ghềnh đá bờ tây hỏi thăm thuyền đánh cá:
Hoa đào suốt ngày trôi theo dòng nước chảy,
Rằng động nằm ở bên nào của dòng suối trong?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấp thoáng cầu bay ẩn khói đồng,
Bên tây ghềnh đá hỏi ngư ông.
Hoa đào trôi cuối dòng khe chảy,
Động ở bên nào suối nước trong?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khói đồng bay ẩn cách bên cầu
Hòn đá bờ tây hỏi lái câu
Ngày hết hoa đào theo nước chảy
Suối trong, động đá ở bên nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu bay thấp thoáng khói đồng,
Bờ tây đứng đợi ngư ông hỏi đường.
Hoa đào trôi mãi vô thường,
Suối trong bên mé như dường động tiên?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấp thoáng cầu treo ẩn khói đồng,
Hỏi thăm thuyền cá bờ tây sông.
Hoa đào trôi suốt theo dòng nước,
Động ở bên nào dòng suối trong?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Mờ mờ trong khói cầu bay
Thuyền ngư ai đậu bờ này chiều rơi
Tháng ngày nước chảy hoa trôi
Thuyền ơi bên suối, động về phía nao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Mờ mờ trong khói cầu bay
Thuyền ngư ai đậu bờ này chiều rơi
Tháng ngày nước chảy hoa trôi
Thuyền ơi bên suối, động về phía nao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]